Adatvédelmi irányelvek

Ez a személyes adatok adatvédelmi irányelvei (a továbbiakban - az Adatvédelmi irányelvek) minden olyan információra vonatkozik, amelyet a hu.designluxpro.com domain név „hu.designluxpro.com” webhelyen a webhely használatakor kaphat.

1. A FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA

1.1. Az Adatvédelmi irányelvek a következő kifejezéseket használják:

1.1.1. „A„ hu.designluxpro.com ”webhely (a továbbiakban: webhely-adminisztráció) adminisztrációja - a„ hu.designluxpro.com ”nevében eljáró, a személyes adatok feldolgozását megszervező és / vagy elvégző, a személyes adatok feldolgozásának céljait meghatározó, és a személyi adatfeldolgozás célját meghatározó helyszíni vezetés jogosult alkalmazottai, a feldolgozandó személyes adatok összetétele, a személyes adatokkal végzett műveletek (műveletek).

1.1.2. „Személyes adatok” - minden olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve meghatározott vagy egy személy által meghatározott (személyes adatok tárgya).

1.1.3. "Személyes adatfeldolgozás" - automatizálási eszközökkel vagy ilyen eszközök használata nélkül végzett minden művelet (művelet) vagy cselekvési készlet (műveletek) személyes adatokkal, beleértve a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, felhalmozást, tárolást, finomítást (frissítés, módosítás), személyes adatok kitermelése, felhasználása, átadása (elosztás, szolgáltatás, hozzáférés), személytelenítés, blokkolás, törlés és megsemmisítés.

1.1.4. „A személyes adatok bizalmas kezelése” követelmény az üzemeltetőnek vagy más személynek, aki hozzáférést kapott a személyes adatokhoz ahhoz, hogy megakadályozza a személyes adatok terjesztését a személyes adatok beleegyezése vagy más jogalapok rendelkezésre állása nélkül.

1.1.5. „A„ hu.designluxpro.com ”webhely felhasználója (a továbbiakban: a felhasználó) az a személy, aki az interneten keresztül és a hu.designluxpro.com webhelyen keresztül fér hozzá az oldalhoz.

1.1.6. A „Cookie-k” egy webes szerver által küldött és a felhasználó számítógépén tárolt kis adat, amelyet a webes ügyfél vagy a webböngésző HTTP-kérelemben (HTTPS) küld a webkiszolgálónak, amikor megpróbálja megnyitni a megfelelő webhely oldalát.

1.1.7. "IP-cím" - egy IP-alapú számítógépes hálózat egy csomópontjának egyedi hálózati címe.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A webhely hu.designluxpro.com felhasználó általi használata az Adatvédelmi Szabályzat elfogadását és a Felhasználó személyes adatainak feldolgozásának feltételeit jelenti.

2.2. Az Adatvédelmi Szabályzat feltételeivel való egyetértés esetén a Felhasználónak abba kell hagynia a hu.designluxpro.com weboldal használatát.

2.3. Ez az adatvédelmi irányelv csak a hu.designluxpro.com-ra vonatkozik. A webhely adminisztrációja nem ellenőrzi és nem felelős harmadik felek webhelyeiért, amelyekhez a Felhasználó követheti a hu.designluxpro.com weboldalon elérhető linkeket.

2.4. A webhely adminisztrációja nem ellenőrzi a webhely hu.designluxpro.com felhasználó által megadott személyes adatok pontosságát.

3. A KÖZÖSSÉGI POLITIKÁNAK TÁRGYA

3.1. Ez az Adatvédelmi Szabályzat meghatározza a webhely hu.designluxpro.com adminisztrációjának kötelezettségeit a személyes adatok nem nyilvánosságra hozatalának biztosítására és a személyes adatok védelmének biztosítására, amelyeket a Felhasználó a webhelyfelügyelet kérésére az alkalmazás bármely formájának benyújtásakor megad.

3.2. A jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint feldolgozásra megengedett személyes adatokat a Felhasználó nyújtja ki a jelentkezési lap kitöltésével a hu.designluxpro.com-on, és a következő információkat tartalmazza:

3.2.1.a felhasználó vezetékneve, neve, védőszentje;

3.2.2. a Felhasználó telefonszámát;

3.2.3. a felhasználó e-mail címe (e-mail);

3.2.4. a Felhasználó honlapjának címe;

3.2.5. Felhasználói szöveges üzenet.

3.3. A hu.designluxpro.com webhely védi azokat az adatokat, amelyek automatikusan továbbítódnak a hirdetési egységek megtekintésének folyamatában, és olyan oldalak meglátogatásakor, amelyeknek statisztikai rendszer szkriptje van („pixel”):

  • IP-cím;
  • a cookie-kból származó információk;
  • információk a böngészőről (vagy egy másik programról, amely hozzáférést biztosít a kijelzőhirdetésekhez);
  • hozzáférési idő;
  • annak a lapnak a címe, ahol a hirdetési egység található;
  • hivatkozás (az előző oldal címe).

3.3.1. A cookie-k kikapcsolása lehetetlenné teheti a hu.designluxpro.com webhely olyan részeinek elérését, amelyekhez egy alkalmazás kitöltése szükséges.

3.3.2. A website hu.designluxpro.com statisztikákat gyűjt a látogatók IP-címeiről. Ezt az információt a technikai problémák azonosítására és megoldására használják.

3.4. A fentiekben nem meghatározott egyéb személyes adatok (az alkalmazások, a használt böngészők és operációs rendszerek stb. Története) megbízható tárolás és nem elterjedés tárgyát képezik, kivéve a bekezdésekben foglaltakat. 5.2. és 5.3. ezen adatvédelmi irányelvek

4. A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓS KOLLEKCIÓ CÉLJA

4.1. Felhasználó személyes adatai A hu.designluxpro.com webhely kezelése a következőképpen használható:

4.1.1. Azon felhasználók azonosítása, akik a webhelyen a hu.designluxpro.com webhelyet benyújtották.

4.1.2. Visszajelzés létrehozása a Felhasználóval, beleértve az értesítések küldését, a hu.designluxpro.com weboldal használatával kapcsolatos kérdéseket a szolgáltatások nyújtására, a kérelmek és a kérelmek feldolgozására vonatkozóan.

4.1.3. A Felhasználó helyének meghatározása a Felhasználó által érdekelt szolgáltatások költségének kiszámításához.

4.1.4. A Felhasználó által megadott személyes adatok pontosságának és teljességének megerősítése.

4.1.5. A hu.designluxpro.com felhasználójának értesítése az alkalmazás állapotáról.

4.1.6. Promóciós tevékenységek végrehajtása a Felhasználó hozzájárulásával.

5. A SZEMÉLYI INFORMÁCIÓ FELDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZEREI ÉS FELTÉTELEI

5.1. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása időbeli korlátozás nélkül, jogszerű módon történik, ideértve a személyes adatok információs rendszereit is automatizálási eszközökkel vagy ilyen eszközök használata nélkül.

5.2. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlap-adminisztrációnak joga van személyes adatokat harmadik félnek, különösen futárszolgálatnak, postai szolgáltató szervezetnek, távközlési szolgáltatónak átadni, kizárólag a hu.designluxpro.com-on kiadott felhasználói kérelem teljesítése céljából.

5.3. A felhasználó személyes adatait az Orosz Föderáció engedélyezett állami hatóságai részére csak az Orosz Föderáció jogszabályai által meghatározott okokból és módon továbbíthatják.

5.4. A személyes adatok elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala esetén a Honlap-adminisztráció tájékoztatja a Felhasználót a személyes adatok elvesztéséről vagy nyilvánosságra hozataláról.

5.5. A webhely adminisztrációja megteszi a szükséges szervezeti és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédje a Felhasználó személyes adatait a jogellenes vagy véletlen hozzáférés, megsemmisítés, módosítás, blokkolás, másolás, terjesztés, valamint harmadik személyek jogellenes cselekedetei ellen.

5.6. A helyszíni adminisztráció a Felhasználóval együtt minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a felhasználó személyes adatainak elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala által okozott veszteségeket vagy egyéb negatív következményeket.

6. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Felhasználó köteles:

6.1.1. Adja meg a személyes adatok feldolgozásához szükséges adatokat a hu.designluxpro.com webhelyen.

6.1.2. Frissítés, a személyes adatokról szóló információk kiegészítése az információ megváltozása esetén.

6.2. A webhely adminisztrációja köteles:

6.2.1. Csak a jelen Adatvédelmi Szabályzat 4. pontjában meghatározott célokra nyert információkat használja.

6.2.2.A bizalmas információk titkos tárolása, a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül történő közzététele, valamint a Felhasználó átadott személyes adatainak eladása, cseréje, közzététele vagy más módon történő közzététele, kivéve a p. 5.2. és 5.3. ezt az adatvédelmi irányelvet.

6.2.3. Vigyázzon, hogy megvédje a Felhasználó személyes adatainak bizalmasságát az ilyen típusú információknak a meglévő üzleti tranzakciókban való védelméhez szokásos módon.

6.2.4. Az érintett Felhasználóval kapcsolatos személyes adatok blokkolását a Felhasználó vagy a törvényes képviselője vagy meghatalmazott szerve kérésének vagy kérésének időpontjától a személyes adatok érintettjei jogainak védelme érdekében az ellenőrzési időszakban, megbízhatatlan személyes adatok vagy illegális cselekmények esetén.

7. A FELEK FELELŐSSÉGE

7.1. Azon helyszíni igazgatás, amely nem teljesítette kötelezettségeit, az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban felelős a személyes adatok jogellenes felhasználásával kapcsolatban a Felhasználó által elszenvedett veszteségért, kivéve, ha a bekezdések másként rendelkeznek. 5.2., 5.3. és 7.2. ezt az adatvédelmi irányelvet.

7.2. A bizalmas információk elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala esetén a webhely adminisztráció nem felelős, ha ez a bizalmas információ:

7.2.1. Elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala előtt közhasznúvá vált.

7.2.2. Egy harmadik féltől érkezett, mielőtt azt a webhelyigazgatás megkapta.

7.2.3. A felhasználó beleegyezésével került közzétételre.

8. A VÁLASZOK MEGHATÁROZÁSA

8.1. A webhely hu.designluxpro.com felhasználója és a webhelyigazgatás közötti kapcsolatból eredő jogvitákban a peres eljárás benyújtása előtt kötelező a követelés benyújtása (írásbeli javaslat a vita önkéntes rendezésére).

8.2. A követelés kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a követelés címzettje írásban értesíti a kérelmezőt a követelés vizsgálatának eredményeiről.

8.3. Ha nem sikerül megállapodásra jutni, a vitát az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályaival összhangban az igazságügyi hatóság elé terjesztik.

8.4. Az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályai vonatkoznak erre az adatvédelmi politikára és a Felhasználó és a Webhely adminisztráció közötti kapcsolatra.

9. TOVÁBBI FELTÉTELEK

9.1. A webhely-adminisztrációnak jogában áll változtatni az Adatvédelmi Szabályzatban a Felhasználó beleegyezése nélkül.

9.2. Az új Adatvédelmi irányelv a Weboldalon való közzétételének pillanatától lép hatályba, kivéve, ha az Adatvédelmi irányelv új kiadása másként rendelkezik.

9.3. Az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos javaslatokat vagy kérdéseket az e-mail címre kell küldeni: chinateampro2015@gmail.com

kanapék

bútor

székek