Felhasználói megállapodás

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Ez a Felhasználási Szerződés (a továbbiakban: Megállapodás) a hu.designluxpro.com webhely „hu.designluxpro.com” oldalára utal.

1.2. Ez a Megállapodás szabályozza a „hu.designluxpro.com” webhely adminisztrációja (a továbbiakban: webhely-adminisztráció) és a webhely felhasználója közötti kapcsolatot.

1.3. A webhely adminisztráció fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje a jelen Szerződés rendelkezéseit a Felhasználó értesítése nélkül.

1.4. A Webhely Felhasználó általi folyamatos használata a Megállapodás elfogadását és a Megállapodás módosítását jelenti.

1.5. A felhasználó személyesen felelős a jelen Megállapodás ellenőrzéséért a módosításokért.

2. A FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSAI

2.1. A következő kifejezések a jelen Megállapodás alkalmazásában a következő jelentéssel bírnak:

2.1.1 "hu.designluxpro.com" egy olyan információs oldal, amely a hu.designluxpro.com domainnéven található, amely tevékenységeit egy internetes erőforrás és kapcsolódó szolgáltatások révén valósítja meg.

2.1.2. A hu.designluxpro.com egy olyan oldal, amely információkat tartalmaz a szolgáltatásokról, lehetővé téve a Szolgáltatás kiválasztását, megrendelését és (vagy) megvásárlását.

2.1.3. A webhely hu.designluxpro.com adminisztrációja - a Weboldal menedzsmentjében felhatalmazott alkalmazottak a "hu.designluxpro.com" nevében.

2.1.4. A hu.designluxpro.com webhely felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó) olyan személy, aki az Interneten keresztül és a Webhelyet használva fér hozzá az oldalhoz.

2.1.5. A hu.designluxpro.com oldal (a továbbiakban: Tartalom) tartalma - a szellemi tevékenység védett eredményei, ideértve az irodalmi művek szövegét, nevét, előszavait, megjegyzéseit, cikkeit, illusztrációit, borítóit, zenei alkotásait szöveges, grafikus, szöveges, fényképészeti, származékos vagy anélkül, kompozit és egyéb munkák, felhasználói felületek, vizuális interfészek, védjegyek, logók, számítógépes programok, adatbázisok, valamint tervezés, szerkezet, választás, koordináció, megjelenés, általános stílus és méret Ennek a Tartalomnak és az egyéb szellemi tulajdonjogoknak együttesen és / vagy egyénileg történő elrendezése a hu.designluxpro.com oldalon található.

3. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

3.1. Jelen Megállapodás tárgya az, hogy a Webhely felhasználójának hozzáférést biztosítson a Weboldalon található Termékekhez és szolgáltatásokhoz.

3.1.1 A webhely a következő típusú szolgáltatásokat (szolgáltatásokat) biztosítja a felhasználónak:

  • az elektronikus tartalomhoz való ingyenes hozzáférés, a letöltési jog, a tartalom megtekintése;
  • hozzáférés a webhely keresési és navigációs eszközökhöz;
  • a Szolgáltatásokra vonatkozó információkhoz való hozzáférés és a szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos információk szabad alapon;
  • az oldalakon végrehajtott egyéb szolgáltatások (szolgáltatások).

3.1.2. Ez a Megállapodás kiterjed a webhely jelenleg létező (ténylegesen működő) szolgáltatásaira (szolgáltatásaira), valamint a honlapon megjelenő későbbi módosításokra és további szolgáltatásokra (szolgáltatásokra).

3.2. A honlaphoz való hozzáférés ingyenes.

3.3. A webhely elérésével a Felhasználó úgy tekintendő, hogy csatlakozott ehhez a Megállapodáshoz.

3.4. A honlapon található anyagok és szolgáltatások használatát az Orosz Föderáció vonatkozó jogszabályai szabályozzák

4. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A webhely adminisztrációjának joga van:

4.1.1. Módosítsa a webhely használati feltételeit, és módosítsa a webhely tartalmát.A módosítások a megállapodás új verziójának a honlapon való közzétételének időpontjától lépnek hatályba.

4.1.2. Korlátozza az oldalhoz való hozzáférést, ha a Felhasználó megsérti a jelen Szerződés feltételeit.

4.2. Felhasználó:

4.2.1. Hozzáférés a webhely használatához.

4.2.2. Használja a honlapon rendelkezésre álló összes szolgáltatást, valamint a webhelyen kínált szolgáltatásokra vonatkozó kéréseket.

4.2.3. Kérdezze meg a webhely adatai szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket, amelyek a "Kapcsolattartók" oldalon találhatóak.

4.2.4. A webhelyet kizárólag a Megállapodásban előírt célokra és módon használja, és az Orosz Föderáció törvényei nem tiltják.

4.3. A webhely felhasználója vállalja, hogy:

4.3.1. Annak érdekében, hogy a webhely-adminisztráció kérésére további információkat nyújtson, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az e webhely által nyújtott szolgáltatásokhoz.

4.3.2. Figyelje meg a szerzők és más jogtulajdonosok tulajdon- és nem vagyoni jogait a webhely használatakor.

4.3.3. Ne tegyen olyan lépéseket, amelyek megzavarhatják a webhely normál működését.

4.3.4. Ne terjessze a honlap használatával bizalmas jellegű és az Orosz Föderáció jogszabályai által védett információkat magánszemélyekről vagy jogi személyekről.

4.3.5. Kerülje az olyan cselekményeket, amelyek eredményeként megsértik az Orosz Föderáció jogszabályai által védett információk bizalmas jellegét.

4.3.6. Ne használja a webhelyet hirdetési információk terjesztésére, kivéve a webhely adminisztrációjának beleegyezésével.

4.3.7. Ne használja a webhely szolgáltatásait, hogy:

4.3.7. 1. A jogellenes tartalom letöltése a harmadik felek jogait sérti; előmozdítja az erőszakot, a kegyetlenséget, a gyűlöletet és (vagy) a faji, nemzeti, szexuális, vallási, társadalmi okokból történő megkülönböztetést; pontatlan információkat tartalmaz, és (vagy) bizonyos személyeket, szervezeteket, hatóságokat sértenek.

4.3.7. 2. jogellenes cselekmények elkövetésének ösztönzése, valamint az olyan személyek támogatása, akiknek az akciói az Orosz Föderáció területén hatályos korlátozások és tilalmak megsértésére irányulnak.

4.3.7. 3. a kiskorúak jogainak megsértése és (vagy) bármilyen formában károsodása.

4.3.7. 4. a kisebbségi jogok megsértése.

4.3.7. 5. a szervezet és / vagy közösség más személyként vagy képviselőjeként, megfelelő jogok nélkül, beleértve a webhely alkalmazottait is.

4.4. A felhasználó tilos:

4.4.1. Használjon bármilyen eszközt, programot, eljárást, algoritmust és módszert, automatikus eszközt vagy ezzel egyenértékű kézi folyamatot a webhely tartalmának eléréséhez, megszerzéséhez, másolásához vagy nyomon követéséhez;

4.4.2. Megzavarja a webhely megfelelő működését;

4.4.3. Bármilyen módon megkerülheti a webhely navigációs szerkezetét annak érdekében, hogy bármilyen információt, dokumentumot vagy anyagot szerezzen meg vagy próbáljon meg szerezni bármilyen olyan eszközzel, amelyet a webhely szolgáltatásai nem kifejezetten képviselnek;

4.4.4. Jogosulatlan hozzáférés a webhely funkcióihoz, bármely más, ehhez az oldalhoz kapcsolódó rendszerhez vagy hálózathoz, valamint a webhelyen kínált szolgáltatásokhoz;

4.4.4. Szétzúzza a webhely biztonsági vagy hitelesítési rendszerét vagy bármely, a webhelyhez kapcsolódó hálózatot.

4.4.5. Hajtsa végre a fordított keresést, kövesse nyomon vagy próbálja nyomon követni a webhely bármely más felhasználójára vonatkozó információt.

4.4.6. Használja a webhelyet és annak tartalmát az Orosz Föderáció törvényei által tiltott célokra, és ösztönözzen minden olyan jogellenes tevékenységet vagy egyéb tevékenységet, amely megsérti a honlap vagy más személyek jogait.

5. A TERMÉK HASZNÁLATA hu.designluxpro.com

5.1. A webhely és a webhelyen található tartalom tulajdonosa és üzemeltetése a webhely adminisztrációja.

5.2. A webhely tartalmát semmilyen módon nem lehet másolni, közzétenni, reprodukálni, továbbítani vagy terjeszteni, valamint a webhely adminisztrációjának előzetes írásos hozzájárulása nélkül közzétenni a globális internetes hálózaton.

5.3. A webhely tartalmát a szerzői jog, a védjegyjog, valamint a szellemi tulajdonhoz és a tisztességtelen versenyjoghoz kapcsolódó egyéb jogok védik.

5.4. A webhelyen kínált szolgáltatások megvásárlásához a Felhasználó személyes adatainak kitöltésével lehet kitölteni a jelentkezési lapot.

5.5.A felhasználó személyes felelősséggel tartozik a személyes adatok pontosságáért, amelyeket a jelentkezési lap kitölti.

5.6. A felhasználónak azonnal értesítenie kell a webhely adminisztrációját a biztonság megsértéséről.

5.7. A helyszínigazgatásnak joga van egyoldalúan törölni a Felhasználó kérelmét indoklás nélkül és a Felhasználó értesítése nélkül.

5.9. A Honlap-adminisztráció bármikor jogosult a Felhasználó figyelmeztetés nélkül, hogy módosítsa a Webhelyen kínált szolgáltatások listáját, és (vagy) a Webhely által nyújtott ilyen szolgáltatásokra vonatkozó árakban.

5.10. A jelen Megállapodás 5.10.1 - 5.10.4. Pontjában említett dokumentumok szabályozzák a vonatkozó részt, és kiterjeszti hatásukat a Felhasználó által a Weboldal használatára. A következő dokumentumok szerepelnek a megállapodásban:

5.10.1. Adatvédelmi irányelvek.

5.11. Az 5.10. Pontban felsorolt ​​bármely dokumentum. megállapodás hatálybalépése megújítható. A változtatások a webhelyen való közzétételük pillanatától lépnek hatályba.

6. FELELŐSSÉG

6.1. A Webhelyigazgatás nem téríti meg azokat a veszteségeket, amelyeket a Felhasználó a jelen Szerződés bármely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan megsértése, valamint egy másik Felhasználó kommunikációjához való jogosulatlan hozzáférés miatt felmerülhet.

6.2. A webhely adminisztrációja nem felelős a következőkért:

6.2.1. Késleltetések vagy kudarcok a művelet folyamatában, a vis maior következtében, valamint a távközlési, számítógépes, elektromos és egyéb kapcsolódó rendszerek problémáiban.

6.2.2. A webhely megfelelő működése, ha a Felhasználó nem rendelkezik a használatához szükséges technikai eszközökkel, és nem visel semmilyen kötelezettséget a felhasználóknak az ilyen eszközökkel való ellátására.

7. A FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI KÖVETÉSE

7.1. A Honlap-adminisztrációnak joga van közzétenni a webhely felhasználójáról gyűjtött információkat, ha a weboldal jogellenes használatával kapcsolatos vizsgálat vagy panasz kapcsán szükség van a nyilvánosságra hozatalra, vagy a Felhasználó létrehozására (azonosítására), aki megsértheti vagy zavarhatja a webhelyfelügyelet jogait vagy más webhelyhasználók jogait.

7.2. A telephelyigazgatásnak joga van a Felhasználóra vonatkozó minden olyan információ közzétételére, amelyet szükségesnek tart a hatályos jogszabályok vagy bírósági határozatok teljesítése érdekében, a jelen Megállapodás feltételeinek való megfelelés biztosítása érdekében, a szervezet nevének, Felhasználóinak jogainak vagy biztonságának védelme érdekében.

7.3. A telephelyigazgatásnak joga van a Felhasználóval kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalára, ha az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályai előírják vagy engedélyezik az ilyen közzétételt.

7.4. A Honlap-adminisztrációnak jogában áll a Felhasználó előzetes értesítése nélkül megszüntetni és (vagy) blokkolni a Webhelyre való belépést, ha a Felhasználó megsértette ezt a Megállapodást, vagy a Weboldal más dokumentumokban foglalt használati feltételeit, valamint a Webhely megszűnése, vagy műszaki probléma vagy probléma miatt.

7.5. A webhely-adminisztráció nem felelős a Felhasználó vagy harmadik felek részére a Webhelyhez való hozzáférés megszüntetéséért, amennyiben a Felhasználó megsértette a jelen Szerződés bármely rendelkezését vagy más, a Webhely használati feltételeit tartalmazó dokumentumot.

8. A VÁLASZOK MEGHATÁROZÁSA

8.1. Amennyiben a jelen Szerződő Felek között bármilyen nézeteltérés vagy jogvita merül fel, a bíróság előtt történő fellebbezés előfeltétele a követelés benyújtása (írásbeli javaslat a vita önkéntes rendezésére).

8.2. A követelés kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a követelés címzettje írásban értesíti a kérelmezőt a követelés megvizsgálásának eredményeiről.

8.3.Ha a vitát nem lehet önkéntes alapon megoldani, bármelyik fél jogosult a bírósághoz fordulni jogaik védelméhez, amelyeket az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályai biztosítanak nekik.

8.4. A webhely használati feltételeire vonatkozó igényeket a kérelem indoklását követő 1 napon belül kell benyújtani, kivéve a törvény által védett webhelyi anyagok szerzői jogi védelmét. A jelen pont feltételeinek megsértése esetén a követelés bármely követelését vagy indokait visszafizetni kell az elévüléssel.

9. TOVÁBBI FELTÉTELEK

9.1. A webhely adminisztrációja nem fogadja el a Felhasználó ellenértékajánlatait a jelen Felhasználói megállapodás módosításairól.

9.2. A webhelyen közzétett felhasználói vélemények nem bizalmas információk, és a Webhely adminisztrációja korlátozás nélkül használható.

kanapék

bútor

székek